Økologiske effekter – Transporter og afgasning

I dag fragter man vand rundt på hele jorden og sælger i både glas- og plastflasker. Det smager ens, og kulsyren smager ens. Det er det samme vand over hele jordkloden, som fordamper og siden regner ned igen. Vandindustrien er lykkedes med det kunststykke at sælge vand på flaske meget dyrt – når samme vand findes i hanen som postevand og koster næsten ingen ting.

Det begynder med transport af personale, flasker, kapsler, kartonner, paller og etiketter til fabriken. Siden fragtes det flaskefyldte vand til grossister, lastes om, distribueres ud til butiker. Kunderne kører til butikkerne og slæber tunge vandflasker med hjem. Når vandet er drukket, så skal flaskerne tilbage til butkiken – eller endnu værre: til forbrænding med yderligere transport og afgasning fra forbrændingen. Enorme mængder af gasser går lige op i atmosfæren, bare på gund af disse helt unødige transporter af vand, som allerede findes i hanen. Dit vand / grundvand er desuden under konstant kvalitetskontrol af myndighederne.

—————-
HJÆLP HJÆLP HJÆLP HJÆLP HJÆLP HJÆLP

Gør en indsats for miljøet og for billigere kulsyre. Lav et link til os. Link till denne site, så der bliver flere besøgende. Forhåbentlig vil flere skifte till AGAs kulsyre. På den måde kan vi tvinge Sodastream til at fylde sin kulsyre her i landett. Kulsyremonopolet kan brydes, og prisen på kulsyre går ned. Nu koster 1 liter kulsyret vand 1,50 kr. Kanonpris i forhold til at købe og slæbe hjem på flasker; men med fri konkurrence skulle det koste halvdelen. Sodastreams licensavtale bør afskaffes – en aftale man indgår, selv om man ikke har læst den. Den bør forbydes af myndighederne, eller der bør skrives om den i pressen, så Sodastream selv stopper de aftaler. Et link, som sender bare en eneste besøgende, kan gøra hele forskellen: Dit link til denne side.
—————

Energisløseri

En sodavandsmaskine kræver ingen energi overhovedet. Den er ikke elektrisk. Tomme flasker og kapler anvends igen og igen. Det samme gælder kulsyreflasken. Maskinen har en levetid på rigtig mange år.
Flaskevand er dereimod specielt energitungt at fremstille. Mængder af energi bortødsles på transporter. Bare energien til at fremstille en eneste kapsel – at producere og smelte plast – er stor. Dertil også flasken, etiketten, yderkartonnen – alt kræver mængder af energi i form af varme og strøm. Maskiner anvendes til al ting, transportbånd ruller i opvarmede lokaler, personalet kører til arbejde i bil eller kommer med bus. Kapselsortering, kapselpåsætning, etikettering, positionering, hotmeltlimning af bakker, krympfilm. Alt kræver mængder af energi – hjemme gør man alt selv, helt uden energiforbrug.

Råmaterialer

Engangsflasker, kapsler, etiketter og kartonner forbruger naturens resourcer. Returemballage har kort levetid..

Affald

Det blir betydeligt mindre affald, hvis man selv sætter kulsyre til sit vand. En lille tom aromaflaske og en ny maskine hver 10. år. Bare det at fragte tomme flasker retur til pant eller til lossepladsen bruger mængder af energi. Senere anvendes der store energimængder til at vaske genbrugsflasker eller engangsflaskerne forbrændes – lige op i atmosfæren.

Salg af vand i butik burde helt enkelt forbydes i Danmark!

Regeringen skulle forbyde salget – eller lægge på en meget højere miljøskat på salget af vand på flaske. Det er totalt unødvendigt at købe vand på flaske i Danmark.

Besparelser

At selv sætte kulsyre til sit postevand er billigere end at købe dansk vand. Dette kan gøres i alle husholdninger og på alle arbejdspladser.

Gevinster for ejere af sodavandsmaskiner

Transport af 330 liter flaskevand fra forretningen og hjem erstattes af en kulsyreflaske på 6 kg – mange transporter erstattes med en enkelt. Den person, som har store kulsyreflasker, fylder måske kun 1 gang om året eller endnu mindre. Kulsyre i en flaske holder sig næsten ubegrænset.

Fri for at skulle køre hele tiden. Har man 2 kulsyreflasker, kan man altid tilsætte kulsyre fra den ene og så fyldt eller byttet den anden, når man alligevel skal ud og handle.

Mere plads, mindre affald og mere fritid. Den som har en sodavandsmaskine hjemme, det være sig en Wassermaxx, SodaStream, SodaFresh, SodaQuick eller Sodamaker eller en helt anden, slipper for at samle sække eller kasser med plastflasker – eller endnu værre: tunge kasser med tomme glasflasker til pantmaskinen. Man slipper for at stå i kø for at få panten igen.

Gør en indsats for miljøet. Det er en god fornemmelse, at man gør noget og ikke bidrager til at fragte vand rundt på hele kloden.

PR: wait… I: wait… L: wait… LD: wait… I: wait… wait… Rank: wait… Traffic: wait… Price: wait… C: wait…